ขอแสดงความยินดีกับศ.ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)

     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสต Read more

ศ.ดร. เกษม ชูจารุกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคะแนนดาว สำหรับถนนตามมาตรฐานนานาชาติ iRAP

     ศ.ดร. เกษม ชูจารุกุล ได้รับเชิญเป็น Read more

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 รศ.ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม รศ. ดร. วิทิต ปานสุข จากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง และ ผศ.ดร.ชยุตม์ งามโขนง หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมระบบราง ร่วมกับบริษัท เคียวว่า เด็นเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ China Academy of Railway Science (CARS) Corporation Limited ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 รศ.ดร.พูล Read more

รองศาสตราจารย์ ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง”

     รองศาสตราจารย์ ดร.เสวกชัย ตั้งอร่าม Read more

เตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมสุดพิเศษ ในงาน Friday Activities (สัปดาห์ที่ 9) ที่จะพาเหล่านิสิตร่วมรับฟังพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ

เตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมสุดพิเศษ ในงา Read more

ขอแสดงความยินดีกับศ.ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง และทีมงานวิจัย ที่ได้รางวัลผลงานด้านวิชาการจากสมาคมธรณีเทคนิคประเทศญี่ปุ่น

     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสต Read more