ผศ. ดร. วัฒนชัย สมิทธากร

Watanachai
Smittakorn

Academic Title

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิศวกรรมโครงสร้าง

Contact Information

CE Bldg. Rm 517
Phone: 0-2218-6546 ต่อ 11

Education

  • Ph.D. Colorado State University, USA (2001)
  • M.Eng. Chulalongkorn University, Thailand (1992)
  • B.Eng. Chulalongkorn University, Thailand (1988)

Research

  • วิศวกรรมโครงสร้างและกลศาสตร์ของแข็ง
  • โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • Finite Element Method