รศ. ดร. วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์

Veerasak
Likhitruangsilp
ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายกายภาพ)
รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบกายภาพ

Academic Title

รองศาสตราจารย์
Construction Engineering and Management

Contact Information

CE Bldg. Rm 415
Phone: 0-2218-6460

Education

 • Ph.D. University of Michigan (2003)
 • M.S.E. (IOE) University of Michigan (2000)
 • M.S.E. (CEM) University of Michigan (1997)
 • B.Eng. Chulalongkorn University (1995)
 • B.Law Chulalongkorn University (2007)

Research

 • Construction Risk Management
 • Construction Contracts and Laws
 • Building Information Modeling (BIM)
 • Construction Systems Optimization and Simulation
 • Green Construction Management
 • Public-Private Partnership (PPP) in Construction