ศ. ดร. ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย

Prof. Dr. Teerapong Senjuntichai

Academic Title

     ศาสตราจารย์
     วิศวกรรมโครงสร้าง

Contact Information

     teerapong.s@chula.ac.th
     CE Bldg. Rm 515
     Phone: 0-2218-6460-2

Education

 • Ph.D. University of Manitoba, Canada 1994
 • M.Eng. Asian Institute of Technology, Thailand 1990
 • B.Eng. Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 1988

Research

 • Solid and Structural Mechanics
 • Geomechanics
 • Boundary Element and Finite Element Methods
 • Structural Engineering

Select Publications

 • Tirapat S, Senjuntichai T, Rungamornrat J (2017). Influence of surface energy effects on elastic fields of a layered elastic medium under surface loading. Advances in Materials Science and Engineering, 2017, Article ID 7530936.
 • Sapsathiarn Y, Tippayaphalapholgul R, Senjuntichai T (2017). Effective Properties of Piezoelectric Fiber-Reinforced Composites with Imperfect Interface. Journal of Engineering Mechanics-ASCE, 143(3), Article No. B4016001.
 • Intarit P, Senjuntichai T, Rungamornrat J, Rajapakse RKND (2017). Penny-shaped crack in elastic medium with surface energy effects. Acta Mechanica , 228(2): 617-630.
 • Nguyen B T, Rungamornrat J, Senjuntichai T (2016). Analysis of planar cracks in 3D elastic media with consideration of surface elasticity. International Journal of Fracture , 202(1): 51-77.
 • Rungamornrat J, Tuttipongsawat P, Senjuntichai T (2016). Elastic layer under axisymmetric surface loads and influence surface stresses. Applied Mathematical Modeling, 40: 1532-1553.
 • Nguyen B T, Rungamornrat J, Senjuntichai T, Wijeyewickema A C (2015). FEM-SGBEM coupling for modeling of mode-I planar cracks in three-dimensional elastic media with residual surface tension effects. Engineering Analysis with Boundary Elements, 55: 40-51.
 • Kaewjuea W, Senjuntichai T Rajapakse RKND (2014). Dynamic Response of Borehole in Poroelastic Medium with Disturbed Zone. CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences, 101(3): 207-228.
 • Kaewjuea W, Senjuntichai T (2014). Poromechanical response of borehole in excavation disturbed zone. Computers and Geotechnics, 56: 148-159.
 • Pinyochotiwong Y, Rungamornrat J, Senjuntichai T (2013). Rigid frictionless indentation on elastic half space with influence of surface stresses. International Journal of Engineering Science, 71: 15-35.
 • Sapsathiarn Y, Senjuntichai T, Rajapakse RKND (2012). Cylindrical interface cracks 1-3 piezocomposites. Composites Part B-Engineering, 43: 2257-2264.