รศ. ดร. วิทิต ปานสุข

Withit
Pansuk

Academic Title

รองศาสตราจารย์
วิศวกรรมโครงสร้าง

Contact Information

CE Bldg. Rm 505
Phone: 0-2218-6693

Education

  • Ph.D. Structural Engineering - Hokkaido University, Japan (2007)
  • M.Eng. Structural Engineering - Hokkaido University, Japan (2004)
  • B.Eng. Civil Engineering - Chulalongkorn University, Thailand (2002)

Research

  • คอนกรีตเทคโนโลยี (Concrete Technology)
  • วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)
  • การตรวจสอบและประเมินโครงสร้างเพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซม (Inspection and Evaluation of Structure for Maintenance and Repair)