ผศ. ดร. มาโนช โลหเตปานนท์

Manoj
Lohatepanont

Academic Title

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิศวกรรมขนส่ง

Contact Information

CE Bldg. Rm 413
Phone: 0-2218-6469

Education

  • Sc.D., Transportation and Logistics Systems, Massachusetts Institute of Technology (2001)
  • MST, Transportation, Massachusetts Institute of Technology (1999)
  • SM OR, Operations Research, Massachusetts Institute of Technology - Sloan School of Management (1999)
  • B.Eng., Engineering, Chulalongkorn University (1995)

Research

  • Supply chain strategy and planning
  • Logistics optimization
  • Transportation network optimization.

Professional Experiences

  • Assistant Dean of Engineering - Chulalongkorn University
  • Associate Director - Logistics Management Program Chulalongkorn University
  • Senior Consultant - American Airlines (2001 – 2004)