ศ. ดร. เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ

Ekasit
Limsuwan

Academic Title

ศาสตราจารย์
วิศวกรรมโครงสร้าง

Contact Information

CE 507
Phone: 0-2218-6466

Education

 • Ph.D. University of Texas at Austin, USA. (1977)
 • MSCE. Univeristy of Houston, Texas, USA (1972)
 • B.Eng. Chulalongkorn University, Thailand (1970)

Research

 • วิศวกรรมโครงสร้าง
 • คอนกรีตสมรรถนะสูง
 • โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก-อัดแรง
 • การก่อสร้างระบบสำเร็จรูป
 • เทคโนโลยีแบบหล่อคอนกรีต

Select Publications

Books

 • ​เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ.  2549.  แผ่นพื้นท้องเรียบ.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ.  2542.  คุณสมบัติของคอนกรีตเหลว.  กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ.  2539.  แบบหล่อคอนกรีต.  กรุงเทพฯ : ส.เอเซียเพรส.
 • null.  1996.  Concrete Formwork.
 • เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ.  2534.  แบบหล่อคอนกรีต.  กรุงเทพฯ : ส.เอเซียเพรส.
 • null.  1991.  Concrete Formwork.
 • เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ.  2529.  แบบหล่อคอนกรีต.  กรุงเทพฯ : ส.เอเซียเพรส.
 • เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ.  2528.  การก่อสร้างบ้านราคาถูกโดยใช้ระบบกำแพงอิฐบล๊อครับน้ำหนัก.  กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Journal Articles

 • เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ.  2548.  "ยกระดับมาตรฐานการศึกษา สร้างศักยภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรไทย."  โยธาสาร 17, 5 (กันยายน-ตุลาคม) . (in Thai)
 • เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ.  2539.  "การทดสอบอัตราการทนไฟของวัสดุก่อสร้างและมาตรการป้องกันภัยพิบัติจากเพลิงไหม้."  ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 3, 2 (กุมภาพันธ์) : 49-51. (in Thai)
 • เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ.  2539.  "การขจัดรอยแตกร้าวในโครงสร้างคอนกรีตด้วยสารผสมเพิ่มเพื่อการขยายตัว."  โยธาสาร 8, 9 (กันยายน) : 25-30. (in Thai)
 • เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ.  2538.  "การทดสอบอัตราการทนไฟของวัสดุก่อสร้างและมาตรการป้องกันภัยพิบัติจากเพลิงไหม้."  วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท.เทคโนโลยี 48, 11 (พฤศจิกายน) : 41-46. (in Thai)
 • เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ.  2538.  "คอนกรีตแนวใหม่."  โยธาสาร 7, 10 (ตุลาคม) : 18-23. (in Thai)
 • เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ.  2537.  "ระบบออกแบบทางโครงสร้างของผนังรอบอาคาร."  วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท.เทคโนโลยี 47, 1 (มกราคม) : 37-40. (in Thai)
 • เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ.  2536.  "บทเรียนทางวิศวกรรมบางอย่างจากข้อผิดพลาดในอดีต."  วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท.เทคโนโลยี 46, 10 (ตุลาคม) : 67-71. (in Thai)