ผศ. ดร. บุญชัย แสงเพชรงาม

Boonchai
Sangpetngam

Academic Title

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิศวกรรมขนส่ง

Contact Information

CE Bldg. Rm 532
Phone: 0-2218-6697

Education

  • Ph.D. in Civil Engineering, University of Florida, U.S.A. (2003)
  • M.Eng. in Geotechnical Engineering, University of Florida, U.S.A (1999)
  • B.Eng. in Civil Engineering, Chulalongkorn University, Thailand (1994)