เชิญชมการแสดงดนตรีไทย-ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เนื่องในโอกาศ 99 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมขอเชิญชมการแสดงดนตรีไทย-ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เนื่องในโอกาส 99 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานบทพระราชนิพนธ์สำหรับการขับร้องและการแสดงขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะ รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงดนตรีและทอดพระเนตรการแสดงดังกล่าว

บุคลากรที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้โดยกรอกแบบฟอร์มและส่งไปที่ e-mail : chulaartculture@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-218-3634

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ