สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.) เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.) เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ให้แก่วิศวกรตลอดจนบุคคลทั่วไป ทั้งหมด 7 หลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.59 - 25 มิ.ย.59

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaitca.or.th โทร. 02-935-6593, 086-374-4237

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ