การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 07.00-10.00 น. ณ โถงชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ
เอกสารแนบ: