เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย Special Talk

งานบริหารวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย Special Talk ในหัวข้อ "การตีพิมพ์งานวิจัย และ เทคนิคการเขียนข้อเสนองานวิจัย" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร มีจู สมิธ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม

ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ คุณสุกัญญา โทร.02-218-6354, 02-218-6347 หรือ อีเมล์ : research.eng.chula@gmail.com ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ
เอกสารแนบ: