ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา)P7

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา)P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,500 บาท เพื่อปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร 02-218-6318-9 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาทำการ (08.00-17.00 น.)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ