เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ