ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่นใจชิงทุนการศึกษา ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทย์ศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fulbrightthai.org

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ