โครงการ GIST Global intern program Summer 2015 ประเทศเกาหลี

ด้วย The Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) ประเทศเกาหลี มีความประสงค์จะเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ GIST Global intern program Summer 2015 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2558 - 6 สิงหาคม 2558 เพื่อเสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้ในสาขาของ Information and Communications, Materials Science and Engineering, Mechatronics, Environmental Science and Engineering, Life Sciences, Physics and Photon Science, and Medical Symtem Engineering นิสิตที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gist.ac.kr หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ ipa@gist.ac.kr หมดเขตรับสมัครในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ