ประกาศขยายเวลาการรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปี 2557

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประกาศขยายเวลาการรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปี 2557

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-6349-50

 

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ