ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7

เพื่อปฎิบัติงานในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ผู้สนใจให้สมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร. 02-218-6319  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาทำการ (08.00-17.00 น.)

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ