รับสมัครนิสิตหอพัก

สำนักบริหารกิจการนิสิตประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชาย/หญิง เข้าพักในหอพัก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

ผู้สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานหอพักนิสิตที่ http://www.rcuchula.com ได้ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ของวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ถึง เวลา 18.00 น. ของวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ