ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เทพรักษ์ ที่ได้รับรางวัล “ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์”

 

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิศวกรรมปฐพีของประเทศไทย โดยเพื่อนร่วมงาน ลูกศิษย์ และผู้ที่เคารพนับถือท่าน มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ ของท่านอาจารย์ในการส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านวิศวกรรมปฐพีในประเทศไทย ให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น รางวัล ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ เป็นรางวัลที่มูลนิธิฯ และคณะกรรมการอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพีในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อมอบให้แก่บุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์ เป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และสังคมแก่วงการวิศวกรรมปฐพี ของประเทศไทยใน พ.ศ. 2556 ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เทพรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวัตถุประสงค์ ในการจัดพิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล โดยรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย ทางมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ จะนำมาใช้เป็นทุนการศึกษา และทุนวิจัยในการศึกษาด้านวิศวกรรมปฐพีต่อไป

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ