ทุนการศึกษา ไรมอนแลนด์ ประจำปี 2557

ด้วยบริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน) จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา แก่นิสิตที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประเภทข่าว: 
ข่าวนิสิต