ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง(เทคนิค)P8

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8  จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,110 บาท เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาวิศวกรรมโยธา นั้น เนื่องจากมีผู้สมัครน้อยจึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2557

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.02-218-6319 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบกลาง ทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline ในวันที่ 18 มิถุนายน 2557

ประเภทข่าว: 
ข่าวรับสมัครงาน