เชิญร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน ศาสตราจารย์ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน และกิจการนิสิต รางวัลการวิจัย และรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2556 และ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ "คนดี ศรีจุฬาฯ" ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ