ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2557

ด้วยสภาวิศวกรกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00  น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสภาวิศวกร http://www.coe.or.th

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ