ให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS ระบบทวิภาค ภาคปลาย 2556

ให้นิสิตเข้าทำการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS) ของระบบทวิภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2557 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

ทั้งนี้นิสิตสามารถเข้าดูวิธีการเข้าทำการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ได้ที่ http://www.cas.chula.ac.th

ในหัวข้อ คู่มือประกอบการใช้ระบบ หัวข้อย่อย สำหรับนิสิต

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ