ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาปริญญามหาบัณฑิต

ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2556
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันพุธที่ 25 กันยายน 2556
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.civil.eng.chula.ac.th
 
ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ