พิธีสวดพระอภิธรรม ผศ.ดร.สุรฉัตร สัมพันธารักษ์

เชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรฉัตร สัมพันธารักษ์ ณ วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร Download รายละเอียด

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ