รับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติด้านกีฬา หรือทางด้านศิลปะเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

สำนักบริหารกิจการนิสิต ประกาศการรับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา หรือทางด้านศิลปะ เพื่อเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : สำนักบริหารกิจการนิสิต อาคารจุลจักรพงษ์ โทร. 02-218-7052 ต่อ 502

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.admissions.chula.ac.th หรือ www.atc.chula.ac.th

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ