แจ้งให้นิสิตที่ทำบัตรจอดรถมารับบัตร

นิสิตที่ทำบัตรจอดรถไว้ ให้มารับบัตรได้ที่ ห้อง 101 ตึก 3 งานกิจการนิสิต เวลา 09.00 - 16.00 น. ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค.56

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ