โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดให้มี "โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ" ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ระหว่างวันที่ 12-27 ตุลาคม 2556 (15 วัน) จำนวน 101 รูป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามรายละเอียด สำนักคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.02-218-6304, 02-218-6308-10

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ