โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำหรับนิสิต ประจำปี 2556

นิสิตที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะต้องไม่มีสิทธิประกันสังคม หรือไม่มีสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่วนนิสิตที่เป็นบุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 ที่ห้องกิจการนิสิต คณะวิศวฯ (ในวันและเวลาราชการ)

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://studentaffairs.eng.chula.ac.th/

สอบถามรายละเอียด ติดต่อฝ่ายกิจการนิสิต คณะฯ โทร 02-218-6350

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ