วิศวกรรมโยธา จุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับ Top 100 ของมหาวิทยาลัยโลกในด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง

QS (Quacquarelli Symonds) - หน่วยงานในอังกฤษที่มีชื่อเสียงในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกในสาขาวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโครงสร้าง ประจำปี 2013 ซึ่งในเมืองไทยมีอยู่ 2 มหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ ดังนี้

 • Top 100 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Top 150 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนอันดับ Top 10 ตามเงื่อนไขของ QS ได้แก่
 1. Imperial College London [อังกฤษ]
 2. University of California, Berkeley (UCB) [สหรัฐอเมริกา]
 3. The University of Tokyo [ญี่ปุ่น]
 4. Delft University of Technology [เนเธอร์แลนด์]
 5. Massachusetts Institute of Technology (MIT) [สหรัฐอเมริกา]
 6. University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC)  [สหรัฐอเมริกา]
 7. Kyoto University [ญี่ปุ่น]
 8. Nanyang Technological University (NTU) [สิงคโปร์]
 9. University of Hong Kong [จีน]
 10. University of Texas at Austin  [สหรัฐอเมริกา]

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่

 
ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ