เชิญร่วมทำบุญและร่วมงาน "หล่อเทียนจำนำพรรษา" ประจำปี 2556

ขอเชิญร่วมงาน "หล่อเทียนจำนำพรรษา" ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ห้องโถง อาคารธรรมสถาน และขอเชิญร่วมทำบุญ ด้วยการบริจาคปัจจัย และ/หรือเครื่องไทยธรรมอันสมควรแก่สมณบริโภค เพื่อบำรุงการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ในช่วงเข้าพรรษา ในทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 - 18.30 น. ณ ธรรมสถาน จุฬาฯ

ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม