ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับรางวัล IDRIS Gold Medal Award

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ