ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 และกำหนดการ (ปรับปรุง 29-5-60)