ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 และกำหนดการ (ปรับปรุง 4-7-60)